Yleissiivous Oy

Kylänportti 12 E, 02940 ESPOO

Yleissiivous Oy palvelee pääkaupunkiseudulla

Yleissiivous Oy on yrityssiivouksien ammattilainen Uudenmaan alueella, toimimme muun muassa Espoon, Vantaan ja Helsingin alueella, joustavasti myös kauempanakin. Vuodesta 1979 lähtien toiminut perheyrityksemme uskoo hyvään palveluasenteeseen sekä pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen työn toteutukseen.

Yhteystiedot

Yleissiivous Eija Kangas Oy
Y-tunnus: 0870257-6

Kylänportti 12 E
02940 ESPOO

Puhelin: 0400 412 851
Sähköposti: info@yleissiivous.fi

Mikko Kangas
Toimitusjohtaja
0400 412 851
mikko.kangas@yleissiivous.fi

Ylläpitosiivous:

Satu Kangas                                         Riitta Välimäki
Asiakaspalvelupäällikkö                      Palveluesimies
040 556 9000                                        0400 412 852 
satu.kangas@yleissiivous.fi                riitta.valimaki@yleissiivous.fi

Rakennustyömaat, erikoispuhdistukset:

Maire Kruusamäe
Työnjohtaja
0400 298 664
maire.kruusamae@yleissiivous.fi

Laskutus

Toivomme saavamme laskut mieluummin sähköisessä muodossa. Kiitos.

Sähköinen laskutus

Verkkolaskuosoite: 003708702576
Y-tunnus: 0870257-6
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Operaattorin välittäjäntunnus: 003721291126

Sähköpostilasku

Sähköpostilaskun osoite:08702576@scan.netvisor.fi

Paperilaskutus

Yleissiivous Eija Kangas Oy
08702576
PL 100
80020 Kollektor Scan

Huomioithan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muita kuin laskuja.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yleissiivous Kangas Eija Oy
Kylänportti 12 E
02940 ESPOO

Y-tunnus:
Puh: 04 241 1551

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa on: 

Satu Kangas, Kylänportti 12 E, 02940 Espoo. 

satu.kangas@yleissiivous.fi, +358405569000

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Yleissiivous Kangas Eija Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin. 
Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. 
Rekisteritiedot on suojattu Rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti. 

Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. 
Tällaista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi. 
 

10. Rekisteritietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa. Tällöin tiedot poistetaan hakijan pyynnöstä välittömästi. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.